Mind & Matters
Voor rust en helderheid

VERGOEDING 

Werkgevers hebben alle belang bij vitale en veerkrachtige werknemers. Om die reden zijn zij vaak bereid om (een deel van de) de kosten van coaching te vergoeden. Het gaat dan om de mogelijkheden voor verdere loopbaanontwikkeling, competentie-ontwikkeling en het voorkomen of beperken van ziekteverzuim.  

Verzuim kan een behoorlijke kostenpost zijn voor werkgevers. Mocht je onverhoopt al ziek thuis zitten, dan is jouw werkgever gebonden aan de regels voor verzuimbegeleiding. Die zijn neergelegd in de Wet Verbetering Poortwachter.

Een werkgever – en ook een verzuimverzekeraar – is er bij gebaat om de verzuimduur zo kort mogelijk te houden. Ik heb regelmatig meegemaakt dat een bedrijfsarts van mening was dat een coachingstraject de verzuimduur bij burn-out kon verkorten. Dat was voor de verzekeraar en werkgever genoeg reden om de kosten van een coachtraject te vergoeden.

Informeer naar de mogelijkheden bij de afdeling personeelszaken of bij de bedrijfsarts.
 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn