Mind & Matters 
voor rust en helderheid

Welke stress-symptomen herken je bij jezelf?

 Ga eens na welke stress-symptomen je bij jezelf herkent. Bedenk ook hoe lang je al dergelijke klachten ervaart. Zijn het veel klachten, of zijn ze langdurig? Neem jezelf serieus en pak jouw stress aan. Stress is een signaal dat er iets moet veranderen. Praat er over met anderen of zoek hulp bij een professional. NB: Raadpleeg altijd een arts bij klachten, al is het maar om een lichamelijke aandoening uit te sluiten.

Emotionele symptomen

 • Prikkelbaarheid

 • Humeurigheid

 • Neerslachtigheid

 • Ongewone agressiviteit

 • Geheugen- of concentratieverlies

 • Rusteloosheid of te grote opgewondenheid

 • Zich druk maken om onbetekenende dingen

 • Nachtmerries

 • Impulsief gedrag

 • Gevoelens van hulpeloosheid of frustratie

 • Zich van andere mensen afschermen en isoleren

 • Zenuwachtig, neurotisch gedrag

 • Desoriëntatie, de eigen gedachten niet kunnen bijbenen

 • Boosheid

 • Geen beslissingen kunnen nemen

 • Paniekgevoelens

 • Regelmatige huilbuien

 • Denken over zelfdoding

 • Het gevoel dingen niet meer in de hand te      hebben

 • Geen zin in vrijen

 • Anders, namelijk:...................................

 Gedragssymptomen:

 • Tandenknarsen

 • Het voorhoofd fronsen

 • Schel en nerveus lachen

 • Met voeten of vingers tikken/trommelen

 • Nagelbijten

 • Aan de haren friemelen

 • Meer gaan roken

 • Toenemend gebruik van geneesmiddelen

 • Meer alcohol drinken

 • Dwangmatig eten

 • Dwangmatig proberen af te vallen

 • Ijsberen

 • Steeds dingen uitstellen

 • Niet meer om het uiterlijk geven

 • Plotseling de sociale gewoonten veranderen

 • Altijd te laat komen

 • Anders, namelijk:..........................................

 Fysieke symptomen:

 • Hoofdpijn
 • Knipperende oogleden
 • Trekken met de neus
 • Aangezicht - of kaakpijn
 • Een droge mond of keel
 • Moeilijk kunnen slikken
 • Zweertjes op de tong of in de mond
 • Pijn in de nek
 • Duizeligheid
 • Moeite met spreken, haperen of stotteren
 • (lage) rugpijn
 • Spierpijn
 • Vermoeidheid
 • Constipatie
 • Indigestie
 • Misselijkheid, braken
 • Maagpijn
 • Diarree
 • Gewichtstoename of – verlies
 • Huiduitslag, netelroos of andere huidkwalen
 • Pijn op de borst
 • Brandend maagzuur
 • Hartkloppingen
 • Vaak urineren
 • Koude handen en/of voeten
 • Overmatig transpireren
 • Slapeloosheid
 • Overmatig slapen
 • Afname van seksuele behoefte en/of impotentie
 • Hoge bloeddruk
 • Chronische vermoeidheid
 • Opgezwollen gewrichten
 • Toenemende allergie
 • Vaak verkouden of grieperig
 • Trillen en/of zenuwtrekjes hebben
 • Overmatig menstrueren of menstruatiepijn
 • Snel of moeilijk ademhalen
 • Anders, namelijk:      ..................................

 

 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn